Uchwała Nr 97/2019

 

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

 z dnia 30 maja 2019 roku

 

w sprawie podziału wyniku finansowego za 2018 rok

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 351 ze zm.) oraz § 59 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Na podstawie pozytywnej opinii wyrażonej przez biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok 2018, wynik finansowy Uniwersytetu za rok 2018 stanowi zysk netto w kwocie 327 433,10 zł  i zwiększa fundusz zasadniczy.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-06-04 13:04:29
Data aktualizacji:2019-06-04 13:04:30

Liczba wyświetleń strony: 356

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka