Uchwała  Nr 74/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Uniwersytet zadania inwestycyjnego

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

1.    Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wyraża zgodę na realizację przez Uczelnię zadania inwestycyjnego dotyczącego dostosowania budynków Domów Studenta UJK do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej.

2.    Szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi około 2 mln 320 tys. zł.

 

§ 2

 

Przystąpienie przez Uniwersytet do realizacji inwestycji, o której mowa w § 1 nastąpi pod warunkiem uzyskania zewnętrznych źródeł finansowania.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-26 14:58:22
Data aktualizacji:2019-04-26 14:58:22

Liczba wyświetleń strony: 320

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka