Uchwała Nr 14/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

zmieniająca uchwałę nr 56/2017 roku Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów druków dyplomów ukończenia studiów wyższych, dyplomu doktora, dyplomu doktora habilitowanego, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatów językowych

 

 

Na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1791) oraz na podstawie § 59 ust. 2 pkt 6) lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale nr 56/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego z dnia 25 maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia wzorów druków dyplomów ukończenia studiów wyższych, dyplomu doktora, dyplomu doktora habilitowanego, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatów językowych skreśla się § 8 i uchyla się załącznik nr 28.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-04 13:49:19
Data aktualizacji:2019-02-04 13:49:20

Liczba wyświetleń strony: 1023

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka