Uchwała Nr 253/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada 2019 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 7/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów

 

Na podstawie art. 310 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) w zw. z art. 300 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 204 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odwołuje ze składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów następujących doktorantów:

 1. mgr Wojciech Cedro,
 2. mgr Paweł Grzybek,
 3. mgr Mateusz Kowalik,
 4. mgr Ilona Stabrawa,
 5. mgr Marcin Pawlicki.

 

§ 2

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje do składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów następujących doktorantów:

 1. mgr Renata Kopyś,
 2. mgr Regina Stachura,
 3. mgr Patrycja Kubicha,
 4. mgr Kamila Fortunka,
 5. mgr Justyna Jedlikowska.

 

§ 3

 

Skład Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów powołanej Uchwałą
Nr 7/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 roku
w sprawie wyboru Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów, zmienionej Uchwałą Nr 19/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów, z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1 i 2, jest następujący:

 1. prof. dr hab. Bożena Matyjas,
 2. dr hab. Aleksander Bołdyrew,
 3. dr hab. Grażyna Branny, prof. UJK,
 4. dr hab. Ireneusz Kraś, prof. UJK,
 5. dr hab. Jerzy Prochwicz, prof. UJK,
 6. dr. hab. Roman Suligowski, prof. UJK,
 7. dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK,
 8. dr hab. n. med. Marcin Sadowski,
 9. mgr Renata Kopyś – doktorant,
 10. mgr Regina Stachura – doktorant,
 11. mgr Patrycja Kubicha – doktorant,
 12. mgr Kamila Fortunka – doktorant,
 13. mgr Justyna Jedlikowska – doktorant,
 14. mgr Iwona Ułamek (Możdżonek) – doktorant,
 15. mgr Mateusz Lisak – doktorant,
 16. mgr Irena Puszkarz – doktorant.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-09 11:04:10
Data aktualizacji:2019-12-09 11:04:11

Liczba wyświetleń strony: 781

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka