Zmieniona uchwałą nr 254/2019

Uchwała nr 169/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 września 2019 r.

 

w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

Na podstawie art. 263 ust.1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 59 ust. 2 pkt 1) lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

                                                                              § 1

 

Uchwala się Regulamin studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Z dniem 30 września 2019 roku traci moc Regulamin studiów wprowadzony uchwałą Nr 18/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu studiów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, zmienioną uchwałą Nr 21/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 23 lutego 2017 roku.

.

§ 3

 

Regulamin studiów stanowiący załącznik do niniejszej uchwały wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

§ 4

 

Do spraw wszczętych, a nie zakończonych decyzją ostateczną lub ostatecznym rozstrzygnięciem do dnia wejścia w życie Regulaminu studiów, o którym mowa w § 3 uchwały,  stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-09-12
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-09-17 09:59:16
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-12 14:42:26

Liczba wyświetleń strony: 1091

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka