Uchwała Nr 173/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia  12 września 2019 r.

 

zmieniająca uchwałę Nr 26/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  12 lutego 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach do dyscyplin

 

 

Na podstawie art. 53 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), art. 214 ust. 1, ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.) oraz § 59 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Senat uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

  1. W załączniku do uchwały Nr 26/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia  12 lutego 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach dokonuje się poniższej zmiany:

 

  1. dodaje się wiersz 27a. w brzmieniu:

 

27a.

Kierunek lekarski/

Kierunek lekarski (studia w języku angielskim)

jednolite magisterskie

praktyczny

nauki medyczne i nauki o zdrowiu

nauki medyczne

90

nauki medyczne

nauki o zdrowiu

10

 

 

 

  1. dodaje się wiersz 34a. w brzmieniu:

 

34a.

Mechatronika

(Wydz. Zam. w Sandomierzu)

I stopnia inżynierskie

ogólnoakademicki

nauki inżynieryjno-techniczne

inżynieria mechaniczna

60

inżynieria mechaniczna

automatyka, elektronika i elektrotechnika

30

informatyka techniczna i telekomunikacja

10

 

 

 

 

  1. Załącznik do uchwały Nr 26/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
    z dnia  12 lutego 2019 r. w sprawie przyporządkowania kierunków studiów prowadzonych
    w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach do dyscyplin uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-09-18 09:10:02
Data aktualizacji:2019-09-18 09:10:03

Liczba wyświetleń strony: 475

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka