Uchwała Nr 259/2019

 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Historii

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 47 ust. 1 pkt 22, § 53 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

§1

Zatwierdza się Regulamin Rady Naukowej Instytutu Historii, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-19
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-01-03 12:51:35
Data aktualizacji:2020-01-03 12:51:35

Liczba wyświetleń strony: 1327

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka