Uchwała Nr 51/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonej w Woli Bykowskiej gm. Grabica

 

Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) w zw. z art. 312 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1669)  oraz § 59 ust. 3 pkt 4 lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się,
co następuje:

 

§ 1

Senat wyraża zgodę na dzierżawę nieruchomości zabudowanej trzema budynkami  (nr 11, 12 i 13) oraz zespołem 3 budynków garażowych stanowiącej własność Uczelni, położonej w Woli Bykowskiej gm. Grabica oznaczonej jako działki: 1/16/, 1/17, 1/18 o łącznej powierzchni 0,8515 ha, dla której  prowadzona jest księga wieczysta PT1P/00055507/0 na rzecz Urban Recruitment sp. z o.o z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim (KRS 0000703521).

 

 § 2

Zawarcie umowy dzierżawy nastąpi po uzyskaniu zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-04-03 12:15:19
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2019-04-03 12:15:28

Liczba wyświetleń strony: 599

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka