Zmieniona uchwałą nr 44/2021

Uchwała Nr 61/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie dostosowania programu studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku fizyka techniczna do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Na podstawie art. 268 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), § 3-4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861) oraz
§ 59 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach dostosowuje program studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim na kierunku fizyka techniczna do wymagań określonych w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  2. Program studiów w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Program studiów obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2019/2020.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-03-28
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-04-03 12:27:04
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-05-27 14:34:53

Liczba wyświetleń strony: 433

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka