Zmieniona Uchwałą Nr 77/2019

Uchwała Nr 53/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 ze zm.) oraz art. § 59 ust. 2 pkt 6) lit. g) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

 

§ 1

Liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020,
w tym planowaną liczbę przyjęć na pierwszy rok studiów określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-03-28
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-04-03 12:17:07
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2020-07-31 08:56:36

Liczba wyświetleń strony: 798

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka