Uchwała Nr 170/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 września 2019 roku

 

w sprawie dostosowania Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.)

 

Na podstawie art. 269 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1669), art. 28 ust. 1 pkt 13) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) uchwala się co następuje:  

 

§ 1

 

W celu dostosowania Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  do przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.), ustala się Regulamin potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

§ 2

 

Regulamin potwierdzania efektów uczenia się o którym mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

 

 

§ 4

 

Z dniem wejścia niniejszej uchwały w życie traci moc uchwała Nr 54/2015 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu potwierdzania efektów uczenia się w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-09-18 08:57:26
Data aktualizacji:2019-09-18 08:57:27

Liczba wyświetleń strony: 601

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka