Uchwała Nr 260/2019

 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 19 grudnia 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa
i Językoznawstwa

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 47 ust. 1 pkt 22, § 53 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się, co następuje:

§1

Zatwierdza się Regulamin Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

  § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:
Uchwala nr 260-2019 - Regulamin Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa.pdf
Uchwała Nr 260/2019
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-01-03 14:09:33
Rozmiar pliku:186.5 KB
Liczba pobrań:108
Uchwala nr 260-2019 - Regulamin Rady Naukowej Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa Załącznik.pdf
Załącznik do Uchwały Nr 260/2019
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-01-03 14:09:33
Rozmiar pliku:243.3 KB
Liczba pobrań:123

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-12-19
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2020-01-03 12:52:08
Zaktualizował w BIP:Baran Grzegorz
Data aktualizacji:2020-01-03 15:11:59

Liczba wyświetleń strony: 384

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka