Uchwała Nr 123/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Uczelni, położonej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego/Belzacka

 

Na podstawie § 59 ust. 3 pkt 4 lit. a) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat wyraża zgodę na zbycie (w trybie przetargu) nieruchomości niezabudowanej, położonej
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego/Belzacka, oznaczonej jako działki: 25/6  o pow. 6909 m2  oraz 28/2 o pow. 258 m2, dla której to nieruchomości  prowadzona jest księga wieczysta
nr  PT1P/00056094/8 za  kwotę nie niższą, niż wynikającą z operatu szacunkowego.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 09:21:58
Data aktualizacji:2019-07-03 09:21:59

Liczba wyświetleń strony: 421

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka