Traci moc na podstawie uchwały nr 21/2021

Uchwała Nr 130/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia wzorów druków dyplomów ukończenia studiów wyższych

 oraz certyfikatu językowego

 

 

Na podstawie art. 77 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), §32 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.  w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. c) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

 1. Zatwierdza się wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, odpisu dyplomu w języku angielskim, stanowiące załączniki 1-4 do niniejszej uchwały.
 2. Opis dokumentów określonych w ust.1:
 1. format dyplomu, odpisu dyplomu, odpisu dyplomu w języku angielskim oraz odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),
 2. zabezpieczenia dyplomu, odpisu dyplomu, odpisu dyplomu w języku angielskim oraz odpisu przeznaczonego do akt:

a) parametry i zabezpieczenia papieru:

-  papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m2,

-  papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV

-  papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie)

-  znak wodny dwutonowy

-  włókna zabezpieczające widoczne w VIS i w promieniowaniu UV lub widoczne jedynie w promieniowaniu UV w dwóch kolorach

 -  dwukolorowe włókno świecące w promieniach UV

b) zabezpieczenia w druku:

-  technika druku: offset

-  dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego

-  mikrodruk z napisem „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO”

-  zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu UV

-  zastosowanie dodatkowej farby specjalnej: optycznie zmiennej lub irydyscentnej

c)  oznaczenia indywidualne:

-  numeracja siedmiocyfrowa wykonana w technice typografii przy zastosowaniu farby specjalnej, aktywnej w promieniowaniu UV.

 1. w odpisie dyplomu oraz odpisie przeznaczonym do akt uczelni pod nazwą dyplomu umieszcza się odpowiednio napis „ODPIS” albo „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, czcionka Times New Roman  CE 11 pkt,
 2. znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą szóstemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

 

 

§ 2

 

 1. Zatwierdza się wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia, odpisu dyplomu w języku angielskim, stanowiące załączniki 5-8 do niniejszej uchwały.
 2. Opis dokumentów określonych w ust.1:
 1. format dyplomu, odpisu dyplomu, odpisu dyplomu w języku angielskim oraz odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),
 2. zabezpieczenia dyplomu, odpisu dyplomu, odpisu dyplomu w języku angielskim oraz odpisu przeznaczonego do akt:

a) parametry i zabezpieczenia papieru::

-  papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m2,

-  papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV

-  papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie)

-  znak wodny dwutonowy

-  włókna zabezpieczające widoczne w VIS i w promieniowaniu UV lub widoczne jedynie w promieniowaniu UV w dwóch kolorach

-  dwukolorowe włókno świecące w promieniach UV

b) zabezpieczenia w druku:

  technika druku: offset

-  dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego

-  mikrodruk z napisem „ UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO”

-  zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu UV

-  zastosowanie dodatkowej farby specjalnej: optycznie zmiennej lub irydyscentnej

c)  oznaczenia indywidualne:

-  numeracja siedmiocyfrowa wykonana w technice typografii przy zastosowaniu farby specjalnej, aktywnej w promieniowaniu UV.

 1. w odpisie dyplomu oraz odpisie przeznaczonym do akt uczelni pod nazwą dyplomu umieszcza się odpowiednio napis „ODPIS” albo „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, czcionka Times New Roman  CE 11 pkt,
 2. znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą siódmemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

 

§ 3

 

 1. Zatwierdza się wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, odpisu dyplomu w języku angielskim, stanowiące załączniki 9-12 do niniejszej uchwały.
 2. Opis dokumentów określonych w ust.1:
 1. format dyplomu, odpisu dyplomu, odpisu dyplomu w języku angielskim oraz odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),
 2. zabezpieczenia dyplomu, odpisu dyplomu, odpisu dyplomu w języku angielskim oraz odpisu przeznaczonego do akt:

a) parametry i zabezpieczenia papieru:

-  papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m2,

-  papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV

-  papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie)

-  znak wodny dwutonowy

-  włókna zabezpieczające widoczne w VIS i w promieniowaniu UV lub widoczne jedynie w promieniowaniu UV w dwóch kolorach

-  dwukolorowe włókno świecące w promieniach UV

b) zabezpieczenia w druku:

-  technika druku: offset

-  dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego

-  mikrodruk z napisem „ UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO”

-  zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu UV

-  zastosowanie dodatkowej farby specjalnej: optycznie zmiennej lub irydyscentnej

c)  oznaczenia indywidualne:

-  numeracja siedmiocyfrowa wykonana w technice typografii przy zastosowaniu farby specjalnej, aktywnej w promieniowaniu UV.

 1. w odpisie dyplomu oraz odpisie przeznaczonym do akt uczelni pod nazwą dyplomu umieszcza się odpowiednio napis „ODPIS” albo „ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT”, czcionka Times New Roman  CE 11 pkt,
 2. znak graficzny określony w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - dla kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji. Znak składa się z elementu graficznego przedstawiającego skrót „PRK” umieszczony w trzech kwadratach w kolorze czarnym (każda litera w osobnym kwadracie, z przezroczystym tłem – w kontrze), rzymską cyfrę w kolorze czarnym odpowiadającą siódmemu poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji, umieszczoną w czwartym kwadracie z czarnym obramowaniem (z przezroczystym tłem), oraz z elementu tekstowego umieszczonego pod elementem graficznym. Całkowita szerokość elementu graficznego wynosi 25 mm. W elemencie graficznym stosuje się czcionkę kroju Arial Bold. Element tekstowy wykonuje się z czcionki kroju Times New Roman w rozmiarze 9 pkt w kolorze czarnym. Krój i rozmiar czcionki elementu tekstowego oraz treść i układ tekstu nie mogą ulec zmianie. Dopuszcza się proporcjonalne powiększenie elementu graficznego maksymalnie do szerokości 30 mm.

 

§ 4

 

 1. Zatwierdza się wzór okładki do dyplomu ukończenia studiów określonych w § 1-3, stanowiący załącznik nr 13 do niniejszej uchwały.
 2. Opis okładki do dyplomu:
 1. okładka do dyplomu ukończenia studiów wykonana z tektury o gramaturze 630 g/m2, oprawiona w okleinę introkal, w kolorze niebieskim odpowiadającym nr pantone 2767C, wklejka – papier celulozowy, biały, jednostronnie powlekany, o gramaturze 120 g/m2,
 2. napisy na okładce oraz godło państwa tłoczone złotą folią; korona godła państwa na okładce na wysokości 110 mm od górnej krawędzi dyplomu; godło państwa na okładce o wymiarach 550x500 mm; napisy na okładce: „UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH” – AmeriGarmnd PL 20 pkt, wersaliki pogrubione, na wysokości  54 mm od górnej krawędzi dyplomu, „DYPLOM” -  AmeriGarmnd PL 50 pkt, wersaliki pogrubione, w odległości 33  mm od nasady godła państwa.

§ 9

 

 1. Zatwierdza się wzór certyfikatu językowego, stanowiący załącznik nr 14 do niniejszej uchwały.
 2. Opis certyfikatu językowego:
 1. format certyfikatu językowego, odpisu przeznaczonego do akt - po obcięciu A4 (210x297 mm),
 2. zabezpieczenia certyfikatu językowego, odpisu przeznaczonego do akt:

a) parametry i zabezpieczenia papieru::

-  papier zabezpieczony do druku offsetowego, gramatura 120 g/m2,

-  papier niewykazujący luminescencji w promieniowaniu UV

-  papier uczulony na działanie odczynników chemicznych (zabezpieczony chemicznie)

-  znak wodny dwutonowy

-  włókna zabezpieczające widoczne w VIS i w promieniowaniu UV lub widoczne jedynie w promieniowaniu UV w dwóch kolorac

-  dwukolorowe włókno świecące w promieniach UV

b) zabezpieczenia w druku:

-  technika druku: offset

-  dwukolorowe tło giloszowe w technice druku irysowego

-  mikrodruk z napisem „ UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO”

-  zastosowanie farby aktywnej w promieniowaniu UV

-  zastosowanie dodatkowej farby specjalnej: optycznie zmiennej lub irydyscentnej

c)  oznaczenia indywidualne:

-  numeracja siedmiocyfrowa wykonana w technice typografii przy zastosowaniu farby specjalnej, aktywnej w promieniowaniu UV.

 

 

§ 10

 

 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą uchwała nr 56/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów druków dyplomów ukończenia studiów wyższych, dyplomu doktora, dyplomu doktora habilitowanego, świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz certyfikatów językowych z późn. zm., z tym że Uczelnia wydaje dyplomy ukończenia studiów  zgodnie ze wzorami określonymi na podstawie przepisów dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2019 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-06-27
Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 09:44:07
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-09 14:08:08

Liczba wyświetleń strony: 679

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka