Uchwała nr 166/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 12 września 2019 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany nazwy Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Na podstawie art. 28 ust.1 pkt 16)  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 3) lit. b) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pozytywnie opiniuje zmianę nazwy Wydziału Matematyczno – Przyrodniczego na Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-09-16 15:22:27
Data aktualizacji:2019-09-16 15:22:27

Liczba wyświetleń strony: 598

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka