Uchwała Nr 250/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada 2019 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów

 

Na podstawie art. 310 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) w zw. z art. 300 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 204 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odwołuje ze składu Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów następujących studentów:

 1. Laura Frydel,
 2. Anna Grubarek,
 3. Maria Chuchnowska.

 

§ 2

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje do składu Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów następujących studentów:

 1. Dawid Partyka,
 2. Konrad Jóźwik,
 3. Aleksandra Smardz.

 

§ 3

 

Skład Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów powołanej Uchwałą Nr 2/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Studentów, zmienionej Uchwałą Nr 7/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 stycznia 2019 roku, z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1 i 2, jest następujący:

 1. dr hab. Janusz Budziński,
 2. dr Anna Gilarek,
 3. dr Joanna Grzela,
 4. dr Magdalena Chrapek,
 5. dr Szymon Kazusek,
 6. dr n. med. Jadwiga Krawczyńska,
 7. dr Joanna Lendzion,
 8. dr Anna Witaszczyk,
 9. Dawid Partyka,
 10. Konrad Jóźwik,
 11. Aleksandra Smardz,
 12. Andrzej Leszczyński,
 13. Karol Sobura,
 14. Małgorzata Radomska,
 15. Jakub Suchenia,
 16. Monika Ząbecka.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-09 10:58:14
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-12-09 11:00:30

Liczba wyświetleń strony: 795

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka