Uchwała Nr 100/2019

 

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 maja 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu zadań Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok kalendarzowy 2018

 

Na podstawie § 59 ust. 2 pkt 14) i pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

  1. Zatwierdza się  sprawozdanie z wykonania planu zadań Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
    w Kielcach za rok kalendarzowy 2018.
  2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-06-04 13:17:29
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 08:24:08

Liczba wyświetleń strony: 456

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka