Uchwała Nr 121/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie upamiętnienia 50-lecia powstania Uczelni

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 20) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się co następuje:

§ 1

Uniwersytet jest kontynuatorem tradycji szkolnictwa wyższego w Kielcach nawiązującej do dorobku naukowego i dydaktycznego Wyższej Szkoły Nauczycielskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Akademii Świętokrzyskiej oraz Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. W 2019 roku minie 50 lat od uroczystej inauguracji pierwszego roku nowo powstałej Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Kielcach, przekształconej w 1973 roku w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, która w 2000 roku zyskała nową nazwę Akademia Świętokrzyska imienia Jana Kochanowskiego, a w 2008 roku uzyskała status Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego, od 2011 roku uczelnia nosi nazwę Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. W celu upamiętnienia  powyższego faktu,  Senat postanawia uczcić to wydarzenie poprzez umieszczenie na terenie rektoratu rzeźby przedstawiającej Jana Kochanowskiego - patrona Uczelni.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 09:19:50
Data aktualizacji:2019-07-03 09:19:51

Liczba wyświetleń strony: 486

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka