Uchwała  Nr 126/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie zmiany planu rzeczowo - finansowego na 2019 rok

 

Na podstawie art. 408 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz § 59 ust. 3 pkt 1) i § 179 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1 

Zmienia się plan rzeczowo-finansowy Uczelni na 2019 rok. Szczegółowe zmiany wprowadzone do planu rzeczowo - finansowego określa załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

  • Uchwała (pobierz)
  • Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 111 w Biurze Organizacyjno-Prawnym UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 09:26:21
Data aktualizacji:2019-07-03 09:26:21

Liczba wyświetleń strony: 451

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka