Uchwała Nr 252/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 listopada 2019 roku

 

zmieniająca Uchwałę Nr 6/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów

 

Na podstawie art. 310 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) w zw. z art. 300 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 204 ust. 5 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odwołuje ze składu Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów następujących doktorantów:

  1. mgr Katarzyna Gałczyńska,
  2. mgr Arkadiusz Żurawski.

§ 2

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje do składu Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów następujących doktorantów:

  1. mgr Magdalena Wasik,
  2. mgr Marta Kwaśniewska.

§ 3

 

Skład Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów powołanej Uchwałą Nr 6/2017 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wyboru Komisji Dyscyplinarnej Uniwersytetu dla Doktorantów, z uwzględnieniem zmian wynikających z § 1
i 2, jest następujący:

  1. dr hab. Michał Arabski, prof. UJK,
  2. dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK,
  3. dr hab. n. o zdr. Edyta Suliga, prof. UJK,
  4. mgr Magdalena Wasik,
  5. mgr Marta Kwaśniewska.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-12-09 11:01:42
Data aktualizacji:2019-12-09 11:01:42

Liczba wyświetleń strony: 574

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka