Uchwała Nr 153/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 27 czerwca 2019 roku

w sprawie ustalenia programu studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku prawo, przyjętego uchwałą Nr 153/2018 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania z dnia 21 września 2018 r. w sprawie modyfikacji programu kształcenia dla kierunku Prawo studia jednolite magisterskie o profilu praktycznym, stacjonarne i niestacjonarne, od roku akademickiego 2018/2019

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 7 ust. 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018 poz. 1861 z późn. zm.) Senat uchwala, co następuje:

 

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach ustala program studiów jednolitych magisterskich o profilu praktycznym na kierunku prawo, na  którym kształcenie rozpoczęto od roku akademickiego 2018/2019, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Harmonogram realizacji programu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-07-03 11:08:23
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2019-10-15 11:39:06

Liczba wyświetleń strony: 484

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka