Uchwała Nr 186/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2019 roku

 

w sprawie wyrażenia opinii przez Senat w przedmiocie powołania do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora przez dr hab. Michała Arabskiego prof. UJK na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 19) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

§ 1

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach postanawia pozytywnie/negatywnie zaopiniować powołanie do pełnienia funkcji kierowniczej Prorektora ds. Nauki i Współpracy
z Zagranicą (od 1 listopada 2019 r. Prorektor ds. Nauki) przez dr hab. Michała Arabskiego prof. UJK na okres od dnia 1 października 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-02 10:37:34
Data aktualizacji:2019-10-02 10:37:34

Liczba wyświetleń strony: 544

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka