Uchwała Nr 197/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2019 roku

 

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz § 12 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Na podstawie wniosku Rady Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu, Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Panu prof. zw. dr hab. n. med. Markowi Krawczykowi, wybitnemu naukowcowi i chirurgowi;  twórcy chirurgii wątroby
i szkoły transplantologii wątroby w Polsce. Pod jego kierownictwem powstał jeden
z czołowych ośrodków transplantologicznych w Europie. Jako pierwszy w Polsce wykonał cholecystektomię techniką laparoskopową (1991) oraz przeszczep wątroby (2001). Polski profesor medycyny, nauczyciel akademicki, lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej oraz transplantologii klinicznej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, były rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-08 09:48:00
Data aktualizacji:2019-10-08 09:48:01

Liczba wyświetleń strony: 457

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka