Traci moc na podstawie uchwały nr 119/2020

Uchwała Nr 5/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 31 stycznia 2019 roku

 

w sprawie powołania członków Komisji Statutowej

  

Na podstawie § 64 ust. 1 i 3 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz § 25 ust. 2 i 4 Regulaminu Obrad Organów Kolegialnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach powołuje do Komisji Statutowej następujące osoby:

 

 1. prof. dr hab. Jacek Semaniak – Rektor,
 2. prof. dr hab. Stanisław Głuszek - Prorektor do Spraw Medycznych,
 3. dr hab. Barbara Zbroińska, prof. UJK - Prorektor ds. Rozwoju i Finansów,
 4. dr hab. Michał Arabski, prof. UJK - Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą,
 5. dr hab. Monika Szpringer, prof. UJK - Prorektor do Spraw Studenckich i Kształcenia,
 6. dr Aleksandra Pisarska – Kanclerz UJK,
 7. dr hab. Marzena Marczewska, prof. UJK - Wydział Humanistyczny,
 8. dr hab. inż. Barbara Gawdzik, prof. UJK - Wydział Matematyczno – Przyrodniczy,
 9. dr hab. Andrzej Adamczyk, prof. UJK - Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania,
 10. dr hab. Sławomir Koziej, prof. UJK – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny,
 11. dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu,
 12. dr hab. Mirosław Banasik, prof. UJK - Wydział Nauk Społecznych,
 13. dr hab. Jacek Bonarek, prof. UJK – Wydział Filologiczno – Historyczny,
 14. mgr Robert Pytka - Wydział Zamiejscowy,
 15. prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka – Przewodnicząca Komisji Badań Naukowych, Rozwoju Kadr i Współpracy z Zagranicą,
 16. dr hab. Beata Wojciechowska, prof. UJK – Przewodnicząca Komisji Dydaktyki i Spraw Studenckich,
 17. dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK – Przewodnicząca Komisji Wydawnictwa, Biblioteki i Archiwum,
 18. mgr Karol Zubek – Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów,
 19. mgr Magdalena Lipka - Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów,
 20. Patryk Celebański – Uczelniana Rada Samorządu Studentów,
 21. Oliwia Czaplińska - Uczelniana Rada Samorządu Studentów.

 

§ 2

 

1. Świadczenie pomocy prawnej Komisji Statutowej powierza się:

1)      r. pr. Romanowi Wołowcowi,

2)      r. pr. Marcinowi Wrońskiemu.

2. W zakresie spraw pracowniczych świadczenie pomocy merytorycznej powierza się Kierownikowi Działu Kadr – mgr Marcinowi Małkowi.

 

§ 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Wytworzył:Rektor - prof. dr hab. Jacek Semaniak
Data wytworzenia:2019-01-31
Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-02-04 11:12:06
Zaktualizował w BIP:Skucińska Martyna
Data aktualizacji:2021-04-08 14:22:59

Liczba wyświetleń strony: 906

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka