Uchwała Nr 16/2019

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 28 lutego 2019 roku

w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego
w Kielcach

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz § 12 ust. 11 Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Na podstawie wniosku Rady Wydziału Humanistycznego, Senat nadaje tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Pani prof. zw. dr hab. Wiktorii Śliwowskiej, wybitnej badaczce dziejów Polski i Rosji, autorce wielu znakomitych monografii oraz zbiorów źródeł archiwalnych ocalających pamięć o Polakach uwikłanych w trudne losy obu narodów. W centrum zainteresowania Pani Profesor nieodmiennie pozostaje człowiek przymusowo konfrontowany
z machiną historii.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Baran Grzegorz
Data opublikowania:2019-03-06 11:55:39
Data aktualizacji:2019-03-06 11:55:40

Liczba wyświetleń strony: 694

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka