Uchwała Nr 77/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

 

 

zmieniająca uchwałę Nr 53/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 59 ust. 2 pkt 6) lit. g) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

  1. W uchwale nr 53/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020, dokonuje się poniższych zmian:

 

  1. w załączniku do uchwały Liczba miejsc na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 – Wydział Filologiczno-Historyczny, ustala się limit przyjęć na I rok studiów na kierunek Administration – studia prowadzone w języku angielskim, studia pierwszego stopnia, w liczbie 20.
  2. w załączniku do uchwały Liczba miejsc na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 – Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, ustala się limit przyjęć na I rok studiów na kierunek Zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia, w liczbie 50. Usuwa się zapis „studia dla absolwentów ratownictwa medycznego”.

 

  1. Załącznik do uchwały Nr 53/2019 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie określenia liczby miejsc na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych na rok akademicki 2019/2020 uwzględniający zmiany, o których mowa w ust. 1 przedmiotowej uchwały, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-04-26 15:15:58
Zaktualizował w BIP:Nowak Tomasz
Data aktualizacji:2019-06-10 13:54:38

Liczba wyświetleń strony: 688

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka