Uchwała Nr 95/2019

 

Senatu Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 30 maja 2019 roku

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania planu rzeczowo – finansowego
za 2018 rok

 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668) oraz  § 59 ust. 2 pkt 14) Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

Senat zatwierdza sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo – finansowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach za rok 2018 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Załączniki w wersji papierowej dostępne w pok. 113  w Biurze Organizacyjno-Prawnym  UJK

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-06-04 12:48:11
Zaktualizował w BIP:Wójcik Marcin
Data aktualizacji:2020-01-09 08:23:40

Liczba wyświetleń strony: 438

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka