Uchwała  Nr 201/2019

 

Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

z dnia 26 września 2019 roku

w sprawie wprowadzenia Regulaminu w sprawie trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

 

 

Na podstawie art. 221 ust. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

 

§ 1

  1. Senat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wprowadza Regulamin określający  tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2019 r.

Dokumenty do pobrania:

 

metryczka

Opublikował w BIP:Wójcik Marcin
Data opublikowania:2019-10-08 11:30:59
Data aktualizacji:2019-10-08 11:30:59

Liczba wyświetleń strony: 692

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka