Drukuj

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.75.2018- WYNIK POSTĘPOWANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE DP.2302.75.2018- WYNIK POSTĘPOWANIA

  • Opublikowano: 2018-08-07 13:28:51
  • Ważne do:

DP.2302.75.2018                                                                                                      Kielce, 7.08.2018r

 

 

WYNIK  POSTĘPOWANIA

Dot.: Zapytania ofertowego DP.2302.75.2018 na  wykonanie usługi prac konserwatorskich (dezynfekcja i odkwaszanie) wybranych druków oprawnych XIX - wiecznych ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że w/w postępowaniu  została złożona tylko 1 oferta firmy: Iwona Kotala-Skiba Konserwacja zabytków z papieru i skóry, ul. Franciszka Raszei 1/3 lok.40; 01-410 Warszawa, z ceną brutto za całość usługi 45 900,00 zł i została uznana za najkorzystniejszą. Oferta  spełnia wymagania określone w Zapytaniu ofertowym, za kryterium „cena” oferta otrzymała  90 pkt., za kryterium „doświadczenie wykonawcy”  0 pkt. łącznie za wszystkie kryteria oferta otrzymała 90 pkt.