Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawę analizatora wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta

Dostawę analizatora wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta

  • Znak sprawy: ADP.2302.49.2022
  • Termin składania ofert: 2022-12-19 11:00
  • Opublikowano: 2022-12-09 09:31:00 przez Wioletta Baran

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 11, ust. 5, pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  zapraszamy do złożenia oferty na: „Dostawę  analizatora wielkości cząstek nanometrycznych i potencjału zeta wraz z oprogramowaniem ”

Szczegółową treść ogłoszenia zawierają kolejne załączniki.

Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie proceduralnym:Pani Wioletta Baran, tel. 41 349 7332 email: wioletta.baran@ujk.edu.pl ,
2) w zakresie merytorycznym: Pan Karol Ciepluch tel. 41 349 70 51 email: karol.ciepluch@ujk.edu.pl