Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa czytnika spektrofotometrycznego

Dostawa czytnika spektrofotometrycznego

  • Znak sprawy: ADP.2302.44.2022
  • Termin składania ofert: 2022-12-01 11:00
  • Opublikowano: 2022-11-23 09:06:59 przez Wioletta Baran

           W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 11, ust. 5, pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  zapraszamy do złożenia oferty na: „Dostawę  czytnika spektrofotometrycznego”

Szczegółową treść zaproszenia zawierają kolejne załączniki.


Osobami uprawnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) w zakresie proceduralnym: Wioletta Baran, tel. 41 349 7332 email: wioletta.baran@ujk.edu.pl ,
2) w zakresie merytorycznym: Mariusz Stroński (41) 349 69 55; email: mariusz.stronski@ujk.edu.pl