Drukuj

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.117.2017 Świadczenie usług cateringowych dla uczestników programu „Erasmus” w dniu 27.09.2017r. oraz w dniu 30.09.2017r. w Kielcach

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.117.2017 Świadczenie usług cateringowych dla uczestników programu „Erasmus” w dniu 27.09.2017r. oraz w dniu 30.09.2017r. w Kielcach

  • Opublikowano: 2017-09-25 09:30:53
  • Ważne do:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Świadczenie usług cateringowych dla uczestników programu „Erasmus” w dniu 27.09.2017r. oraz w dniu 30.09.2017r. w Kielcach

  1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 14.09.2017r. na kwotę 8 450,00 zł brutto.
  2. W dniu 19.09.2017r. zamieszczono na stronie internetowej www.ujk.edu.pl, informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).
  3. W terminie do dnia 22.09.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 4 oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość

Ocena (punkty)

1.

Gastro Irena Dzwonnik

Ul. Mieszka I 5/35, 97-300 Piotrków Trybunalski

8 800,00 PLN

78,52

2.

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce

6 910,00 PLN

100,00

3.

P.T. Łysogóry Sp. z o.o.

Ul. Sienkiewicza 78, 25-501 Kielce

23 000,00 PLN

30,04

4.

PPHU Progmet Bogdan Grys

Ul. Rogowskiego 16, 27-200 Starachowice

8 910,00 PLN

77,55

Proponujemy zawarcie umowy z Wykonawcą nr 2. Wykonawca spełnia warunki stawiane Wykonawcom. Do oferty dołączono wszystkie dokumenty.

                                                                                                                  AKCEPTUJĘ

                                                                                                        ……….………………………..

 

Postępowanie prowadził: Krzysztof Olczyk