Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa niszczarek na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dostawa niszczarek na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  • Znak sprawy: ADP.2302.44.2023
  • Termin składania ofert: 2023-12-22 10:00
  • Opublikowano: 2023-12-14 14:31:10 przez Sylwia Zubek


UWAGA

Zamawiający dnia 18 grudnia 2023 uszczegóławia opis przedmiotu
zamówienia dotyczący części I - niszczarka (1 sztuka) na Wydział Prawa i
nauk Społecznych i zamieszcza zmieniony OPZ.

Termin składania ofert nie ulega zmianie.

Informacja jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców

1)w zakresie proceduralnym: Sylwia Zubek, tel.: 41/3497344, (sylwia.zubek@ujk.edu.pl).
2)w zakresie merytorycznym: Paweł Biedroń, te.: 41/3496606, (pawel.biedron@ujk.edu.pl), Elżbieta Krzysiek-Biernacka, tel.: 41/3496977, (elzbieta.krzysiek-biernacka@ujk.edu.pl).