Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa elementów doposażenia portierni o elementy instalacji monitoringu na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dostawa elementów doposażenia portierni o elementy instalacji monitoringu na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

  • Znak sprawy: ADP.2302.5.2024
  • Termin składania ofert: 2024-03-28 10:00
  • Opublikowano: 2024-03-20 13:54:50 przez Sylwia Zubek

1) w zakresie proceduralnym: Sylwia Zubek, tel.: 41/3497344, (sylwia.zubek@ujk.edu.pl).
2) w zakresie merytorycznym: Waldemar Świder, te.: 509711463, (wswider @ujk.edu.pl).