Drukuj

Zapytanie ofertowe

Sporządzenie mieszanek elastomerowych, badania reometryczne oraz ich wulkanizacja. Oznaczenie właściwości mechanicznych wulkanizatów.

Sporządzenie mieszanek elastomerowych, badania reometryczne oraz ich wulkanizacja. Oznaczenie właściwości mechanicznych wulkanizatów.

  • Znak sprawy: ADP.2302.36.2022
  • Termin składania ofert: 2022-11-10 11:00
  • Opublikowano: 2022-11-02 10:26:56 przez Fluder Barbara

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do złożenia oferty do zapytania ofertowego pn. Sporządzenie mieszanek elastomerowych, badania reometryczne oraz ich wulkanizacja. Oznaczenie właściwości mechanicznych wulkanizatów.


Szczegółową treść zapytania ofertowego zawiera załącznik "Zapytanie ofertowe ADP.2302.36.2022"


Usługa współfinansowana z  projektu  B+R pn. Opracowanie innowacyjnych, ekologicznych drzwi przeciwpożarowych, realizowanego w ramach umowy nr POIR.01.01.01-00-0238/21-00,  z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego.

10.11.2022 r. Zamawiający zamieszcza jako kolej załącznik informacje z otwarcia ofert.

w zakresie proceduralnym: Barbara Fluder, tel. 41 349 7276, email: bfluder@ujk.edu.pl,
w zakresie merytorycznym: Przemysław Rybiński, tel. 41 349 6437, email: przemyslaw.rybinski@ujk.edu.pl