Drukuj

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego ADP.2302.34.2020

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego ADP.2302.34.2020

  • Opublikowano: 2020-05-29 12:55:59
  • Ważne do:

ADP.2302.34.2020                                                                                                  Kielce, 29.05.2020r

 

                                                                                                           Wszyscy Wykonawcy

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

(ZAPYTANIE OFERTOWE ADP.2302.34.2020 DOSTAWA RĘKAWIC JEDNORAZOWYCH, ARTYKUŁÓW MEDYCZNYCH ORAZ ODZIEŻY OCHRONNEJ)

 

W celu udzielenia zamówienia na podstawie art.4 pkt.8 ustawy prawo zamówień publicznych („Pzp”)

na  dostawę rękawic jednorazowych, artykułów medycznych oraz odzieży ochronnej przeprowadzono rozeznanie rynku, ponieważ Pzp nie stosuje się.

 

W dniu 30.04.2020r zamieszczono zaproszenie (Zapytanie ofertowe ADP.2302.34.2020) do złożenia oferty na stronie internetowej Uczelni.

W odpowiedzi na nasze zapytanie do upływu wyznaczonego terminu na składanie ofert, tj. do dnia 11.05.2020r. do godziny 10:00 oferty złożyły następujące firmy:

 

CZĘŚĆ 2

1.Meden-Inmed Sp. z o.o.

75-847 Koszalin

Ul. Wenedów 2

Cena brutto oferty: 6 000,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 3 dni od daty zawarcia umowy.

Rękojmia: zgodnie z zapytaniem (12 miesięcy).

Termin płatności: 30 dni.

2.BATIST Medical Polska Sp. z o.o.

40-486 Katowice

Ul. Kolista 25

Cena brutto oferty: 8100,00 zł

Termin realizacji zamówienia: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Rękojmia: zgodnie z zapytaniem  12 miesięcy.

Termin płatności: 30 dni.

CZĘŚĆ 1 i 3

Brak ofert

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje o:

1)odrzuceniu w części 2 zamówienia ofert nw. firm :

a)BATIST Medical Polska Sp. z o o.; 40-486 Katowice; Ul. Kolista 25, jako niezgodnej z wymaganiami zamawiającego (zaoferowano maseczki z trokami, a zamawiający wymagał maseczek z gumkami);

b)Meden-Inmed Sp. z o.o.;75-847 Koszalin; Ul. Wenedów 2, jako niezgodnej z wymaganiami zamawiającego (zaoferowano maseczki niechirurgiczne, a Zamawiający wymagał zaoferowania maseczek chirurgicznych do celów medycznych) oraz unieważnieniu postępowania z uwagi na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

2) w części 1 i 3 unieważnieniu  postępowania z powodu braku ofert.