Drukuj

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/156/16 Dostawa sprzętu komputerowego - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/156/16 Dostawa sprzętu komputerowego - ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  • Opublikowano: 2016-12-02 17:11:52
  • Ważne do:

                                                                                                               02.12.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE DP/2311/156/16

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

1. Opis przedmiotu zamówienia:

     Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego.

2. Wartość zamówienia oszacowano w dniu : 18.11.2016r cz. I na kwotę 877 zł, część II w dniu 26.10.2016r na kwotę 967,48 zł.

3. W dniu  22.11.2016r.  zamieszczono na stronie internetowej www.ujk.edu.pl , informację       o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).

4. W terminie do dnia 29.11.2016r.  do godz. 10:00  wpłynęły 3  oferty :

Lp.

 Nazwa i adres wykonawcy

 Cena netto zł

 

 Cena brutto zł

 

  Uwagi

1

MaN Complex

Grzywna Marek, Łapacz Norbert s.c.

Ul. Przyborowskiego 4/1

25-417 Kielce

       568,90 zł

 

 

    

 

    1028,00 zł

699,75 zł

 

 

 

 

1264,44 zł

Część I zamówienia

Gwarancja 24 miesiące

 

Część II zamówienia

 

2

     Framko 2 Spółka jawna

 J. Strykowski, S. Miazga

Ul. Duża 22

 25-013 Kielce

      526,50 zł

 

 

       

      

 

 

 

 

 

999,52 zł

526,50 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1229,41 zł

Część I zamówienia

Gwarancja 24 miesiące

Termin realizacji:

7 dni od otrzymania zlecenia

 

 

Część II zamówienia

Gwarancja 24 miesiące

Termin realizacji:

7 dni od otrzymania zlecenia

 

 

3

INTEGRAL

Katarzyna Fitas-Antczak

ul. Miła 1A

26-220 Stąporków

          500,00 zł

 

 

 

 

 

 

       

   

  1200,00 zł

500,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

1476,00 zł

Część I zamówienia

Gwarancja 24 miesiące

Termin realizacji:

7 dni

 

 

 

Część II zamówienia

Termin realizacji:

7 dni

 

 

5. W wyniku analizy treści złożonych ofert za najkorzystniejszą:

- w części I zamówienia została uznana oferta firmy INTEGRAL  Katarzyna Fitas-Antczak, ul. Miła 1A, 26-220 Stąporków;

- w części II zamówienia została uznana oferta firmy Framko 2 Spółka jawna  J. Strykowski, S. Miazga, Ul. Duża 22,  25-013 Kielce.

6. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej w części I i II zamówienia :najniższa cena.