Drukuj

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA DOTYCZĄCA DIALOGU TECHNICZNEGO (ZMIANA TERMINU PROWADZENIA DIALOGU), ZNAK SPRAWY ADP.2301.22.2020

INFORMACJA DOTYCZĄCA DIALOGU TECHNICZNEGO (ZMIANA TERMINU PROWADZENIA DIALOGU), ZNAK SPRAWY ADP.2301.22.2020

  • Opublikowano: 2020-08-11 08:56:43
  • Ważne do:

INFORMACJA DOTYCZĄCA DIALOGU TECHNICZNEGO, ZNAK SPRAWY:ADP.2301.20.2020

                                                                                    

 

Sprawa dot.: ADP.2301.22.2020 Dialog techniczny stanowiący element przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: przedłużenie gwarancji i wsparcia producenta, aktualizacja systemów oraz wsparcie techniczne ze strony wykonawcy wybranego do realizacji zamówienia.

 

 

         Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach na podstawie §.6 ust.6 Regulaminu przeprowadzenia Dialogu technicznego, znak sprawy ADP.2301.20.2020 przedłuża czas prowadzenia dialogu do 30.09.2020r