Drukuj

Zapytanie ofertowe

Wynik postepowania ADP.2302.9 2022 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Wynik postepowania ADP.2302.9 2022 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  • Znak sprawy: ADP.2302.9.2022 WYNIK
  • Termin składania ofert: 2022-05-19 14:58
  • Opublikowano: 2022-05-05 14:59:23 przez Marcin Kmieciak

ADP.2302.9.2022                                                                                 Kielce dn.05.05.2022

Wynik postepowania ADP.2302.9 2022  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

           

 

Dotyczy zamówienia publicznego pn.    ORGANIZACJĘ  3 turnusów OBOZU LETNIEGO DLA STUDENTÓW KIERUNKÓW WYCHOWANIE FIZYCZNE, WYCHOWANIE FIZYCZNE NIESTACJONARNI ORAZ TURYSTYKA I REKREACJA  UJK

 

o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy                            z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

wpłynęły następujące oferty:

Akademicki Związek Sportowy Centralny Ośrodek Sportu Akademickiego w Gdańsku – Górki Zachodnie ul. Stogi 20, 80-642 Gdańsk- Górki Zachodnie z zaoferowaną ceną brutto 185 zł /osobodoba  ),w tym obowiązujący podatek VAT  8%

W tym

1)    Cena za jeden nocleg 1 uczestnika obozu 50 Zł brutto  podatek VAT 8%

2)    Cena jednodniowego wyżywienia 1 uczestnika obozu 105 zł brutto podatek VAT 8%

3)    Cena za jednodniowe udostępnienie obiektów sportowych w przeliczeniu na jednego uczestnika turnusu 30 zł brutto, podatek VAT 8 %

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 165 zł osobodoba 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że Unieważnia niniejsze postepowanie ze względu na brak wystarczających środków finansowych

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5, 25 – 369 Kielce