Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.43.2022

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.43.2022

  • Znak sprawy: WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.43.2022
  • Termin składania ofert: 2022-12-30 14:21
  • Opublikowano: 2022-12-06 14:22:08 przez Marcin Kmieciak

ADP.2302.43.2022                                                                                 Kielce dn.06.12.2022

 

WYNIK POSTĘPOWANIA ADP.2302.43.2022

            W związku z zamiarem udzielenia zamówienia, w oparciu o art. 11 ust.5 pkt 1 pzp.) ustawy                    z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych na „Dostawa urządzeń i akcesoriów komputerowych ADP.2302.43.2022”

W dniu  24.11.2022 r.  zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej Uczelni . Do terminu otwarcia ofert tj. do dnia 02.12.2022 r., do godziny 12:00. wpłynęły  oferty Wykonawców:

 

Część 1 Dostawa sprzętu do Instytutu Literaturoznawstwa i Językoznawstwa UJK

a)    ZPPZ/2022/01235

b)    ZPPZ/2022/01237

c)    ZPPZ/2022/01354

 

1)       Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 11929,33 zł  w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  11088,45 zł brutto w tym podatek VAT 23%  oferta została odrzucona jako nie spełniająca wymogów postawionych przez Zamawiającego w treści ogłoszenia ( brak dodatkowej karty graficznej)

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 10954 zł brutto

 

Część 2 Dostawa sprzętu do Collegium Medicum  UJK  ZPPZ/2022/01363

1)       Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 3826,57 zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  3929,85 zł brutto w tym podatek VAT 23%  oferta zdobyła  97,40 pkt

3)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowaną kwotą brutto 3989 zł oferta zdobyła 95,91 pkt

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 8850 zł brutto

 

Część 3 Dostawa sprzętu do Katedry Matematyki  UJK  ZPPZ/2022/01230

1)       Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 5853,79 zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 83,41 pkt

2)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  4883,10 zł brutto w tym podatek VAT 23%  oferta zdobyła  100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

3)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowaną kwotą brutto 5990 zł oferta zdobyła 81,52 pkt

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 5482 zł brutto

 

  Część 4 Dostawa sprzętu do Collegium Medicum  UJK  postępowanie unieważnione                  w części 4 ( Oferty przewyższają założony przez Zamawiającego budżet na sfinansowanie zakupu)

a)    ZPPZ/2022/01502

b)    ZPPZ/2022/01410

1)    Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 1721,21 zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła

2)    MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  1131,60 zł brutto w tym podatek VAT 23% 

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 810 zł brutto

 

Część 5 Dostawa sprzętu do Instytutu Geografii i Nauk o Środowisku  UJK  ZPPZ/2022/01432

1)       Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 3028,46 zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  3136,50 zł brutto w tym podatek VAT 23%  oferta zdobyła  96,55 pkt

3)       Forti Krzysztof Jurek 26-600 Radom ul. Marii Skłodowskiej Curie 18 z zaoferowaną kwotą brutto 3198 zł oferta zdobyła 94,69 pkt

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 3210,30 zł brutto

 

 

Część 6 Dostawa sprzętu do Katedry Ekonomii i Finansów  UJK  ZPPZ/2022/01426

1)       Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 1311,59 zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

2)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  1611,30 zł brutto w tym podatek VAT 23%  oferta zdobyła  81,39 pkt

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 1667,40 zł brutto

 

 

Część 7 Dostawa sprzętu do Wydziału Pedagogiki i Psychologii UJK ZPPZ/2022/01411

1)       Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 6145,76zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 97 pkt

2)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  5965,50 zł brutto w tym podatek VAT 23%  oferta zdobyła  100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 6519 zł brutto

 

Część 8 Dostawa sprzętu do Collegium Medicum  UJK ZPPZ/2022/01419

 

1)       Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 12304,90 zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 10799,40 zł brutto

 

Część 9 Dostawa sprzętu do Instytutu Historii   UJK ZPPZ/2022/01459

 

1)       Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 462,03 zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła 79,87 pkt

2)       MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A z zaoferowaną kwotą  369 zł brutto w tym podatek VAT 23%  oferta zdobyła  100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 500 zł brutto

 

 

 

Część 10 Dostawa sprzętu dla Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK

ZPPZ/2022/00744

1)       Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce z zaoferowana kwota brutto 13812,90 zł w tym podatek VAT 23% - oferta zdobyła  100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia  na kwotę 16000 zł brutto

 

 

 

Zapraszamy Wykonawcę

W części 1  Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 2 Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 3  MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 4  postępowanie unieważnione

W części 5 Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 6 Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 7 MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 8 Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

W części 9 MarkSoft Marek Kundera 25-512 Kielce ul. Warszawska 25A

W części 10 Framko2 spółka jawna J. Strykowski, S. Miazga ul. Duża 22, 25-013 Kielce

do podpisania umowy w terminie 08.12.2022 r.,

Zamówienie należy wykonać w terminie max. 10 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy.  

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5,
25-369 Kielce
tel. 41 349 7277
strona internetowa: www.ujk.edu.pl

Numer sprawy: ADP.2302.43.2022