Drukuj

Zapytanie ofertowe

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.112.2017 świadczenie usługi cateringowej w dniu 19.09.2017 r. dla uczestników „Święta Wydziału”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT DP.2302.112.2017 świadczenie usługi cateringowej w dniu 19.09.2017 r. dla uczestników „Święta Wydziału”

  • Opublikowano: 2017-09-15 12:56:00
  • Ważne do:

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: świadczenie usługi cateringowej w dniu 19.09.2017 r. dla uczestników „Święta Wydziału”

  1. Wartość zamówienia oszacowano w dniu 04.09.2017r. na kwotę 1 000,00 zł brutto.
  2. W dniu 08.09.2017r. zamieszczono na stronie internetowej www.ujk.edu.pl, informację o zamiarze udzielenia zamówienia (zapytanie ofertowe).
  3. W terminie do dnia 15.09.2017 r. do godz. 10:00 wpłynęły 3 oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Wartość

Ocena (punkty)

1.

AMC MAKARIOS Dominik Przepióra

ul. Puszkina 16, 35-328 Rzeszów

2 489,00 PLN

40,18

2.

Bufet Studencki „Ambrozja” Czesław Staszewski

ul. Świętokrzyska 21, 25-406 Kielce

1 000,00 PLN

100,00

3.

Usługi Gastronomiczno-Hotelarskie „EDEKA” Sławomir Pomiankowski

ul. Orzeszkowej 28/8, 25-430 Kielce

3 000,00 PLN

33,33

Proponujemy zawarcie umowy z Wykonawcą nr 2. Wykonawca spełnia warunki stawiane Wykonawcom. Do oferty dołączono wszystkie dokumenty.

 

                                                                                                                  AKCEPTUJĘ

                                                                                                        ……….………………………..

 

Postępowanie prowadził: Krzysztof Olczyk