Drukuj

Zapytanie ofertowe

Usługa oznaczenia miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Usługa oznaczenia miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

  • Znak sprawy: ADP.2302.18.2022
  • Termin składania ofert: 2022-06-20 09:00
  • Opublikowano: 2022-06-09 14:22:20 przez Kowalczyk Anna

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do składania oferty na usługę  wykonania  oznaczenia miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie obiektów UJK w Kielcach.

Szczegóły znajdują się  w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.23.06.2022r - w załączniku zamieszcza się informacje o wyniku przedmiotowego postępowania.

04.07.2022r.!!!  W dniu 27.06.2022r została zawarta umowa na  wykonanie  usługi oznaczenia miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami, z wykonawcą " BAT-MAL Sebastian Bator, z siedzibą w (28-366) Małogoszczy, ul. Włoszczowska 64, na kwotę brutto 26 641,80 zł.

1.Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - drogą elektroniczną.
2.Adres, na który należy przesyłać korespondencję:
e-mail: kowalczyk.anna@ujk.edu.pl
W tytule należy wpisać : dot.: znak postępowania: ADP.2302.18.2022.
3.Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.
4.Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Anna Kowalczyk, tel. 41 349 73 68 – Dział Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego
w Kielcach. Kontakt telefoniczny wyłącznie w sprawach organizacyjnych.