Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa kołder, poduszek, pościeli oraz koców

Dostawa kołder, poduszek, pościeli oraz koców

  • Znak sprawy: ADP.2302.40.2022
  • Termin składania ofert: 2022-11-02 11:00
  • Opublikowano: 2022-10-17 14:37:26 przez Wioletta Baran

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na dostawę kołder, poduszek, pościeli oraz koców.

Szczegółowa treść zaproszenia zawiera załącznik pn.ZO.ADP.2302.40.2022


3.11.2022 zamieszczono sprostowanie informacji z otwarcia ofert

W wyznaczonym terminie wpłynęła dodatkowa oferta, która jest na zestawieniu: oferta nr 6.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
sprawy formalne: Wioletta Bara, tel. 41 349 73 32; e-mail: wioletta.baran@ujk.edu.pl
sprawy merytoryczne: Ewa Banasik-Kamińska; 41 349 73 57; e-mail:ebanasik@ujk.edu.pl