Drukuj

Zapytanie ofertowe

Wynik postepowania ADP.2302.3 2022 Transport uczestników kursu Instruktor narciarstwa

Wynik postepowania ADP.2302.3 2022 Transport uczestników kursu Instruktor narciarstwa

  • Znak sprawy: ADP.2302.3 2022
  • Termin składania ofert: 2022-03-11 08:22
  • Opublikowano: 2022-03-02 08:21:49 przez Marcin Kmieciak

Dotyczy zamówienia publicznego pn.    Transport uczestników kursu Instruktor narciarstwa” ADP.2302.3.2022

o wartości nie przekraczającej  równowartości kwoty określonej w art. 2 ust 1 pkt 1 ustawy                            z dnia 11 września 2019 roku. Prawo Zamówień Publicznych

wpłynęły następujące oferty:

1)    Speed Lines Usługi Transportowe Przewóz Osób Jaworski Jarosław, Lesica 11, 26-065 Piekoszów z zaoferowaną ceną brutto za 1 km przejazdu autokarem– 5,63 zł brutto W jedynym kryterium najniższa cena brutto za 1 kilometr oferta otrzymała 100 pkt i została wybrana jako najkorzystniejsza.

2)    Jotka Kępczyński Jarosław ul. Równoległa 8, 26-604 Radom z zaoferowaną ceną brutto za 1 km przejazdu autokarem– 5,70 zł brutto – otrzymała 98,77 pkt.

3)    Rafkrusz Rafał Tworek 26-026 Morawica, Brzeziny ul. Chęcińska 41                               z zaoferowaną ceną brutto za 1 km przejazdu autokarem– 5,94 zł brutto. – otrzymała 94,78 pkt.

4)    Stanisław Misztal Usługi Przewozowe Osobowe i Towarowe Misztour Rykoszyn ul. Świętokrzyska 100, 26-065 Piekoszów  z zaoferowaną ceną brutto za 1 km przejazdu autokarem– 6,92 zł brutto. – otrzymała 81,35 pkt.

5)    Dolbus Travel Sławomir Dołęga 26-110 Skarżysko Kamienna ul. Kossaka 14 z zaoferowaną ceną brutto za 1 km przejazdu autokarem– 7 zł brutto – otrzymała 80,42 pkt

6)    P.U.H. Jacek Jopek ul. Słodowa 8 , 28-300 Jędrzejów z zaoferowaną ceną brutto za 1 km przejazdu autokarem– 10 zł brutto. – otrzymała 56,3 pkt.

 

 

 

Zamawiający oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 3916,36 zł

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje że w niniejszym zapytaniu ofertowym dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Zapraszamy Wykonawcę Speed Lines Usługi Transportowe Przewóz Osób Jaworski Jarosław, Lesica 11, 26-065 Piekoszów do podpisania umowy w terminie 04.03.2022 r.

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Żeromskiego 5
25 – 369 Kielce