Drukuj

Zapytanie ofertowe

Dostawa frezarki CNC dla Wydziału Sztuki UJK w Kielcach/ Wynik popstępowania-Unieważnienie

Dostawa frezarki CNC dla Wydziału Sztuki UJK w Kielcach/ Wynik popstępowania-Unieważnienie

  • Znak sprawy: ADP.2302.14.2023
  • Termin składania ofert: 2023-03-10 11:00
  • Opublikowano: 2023-03-02 13:08:40 przez Wioletta Baran

   W związku z zamiarem udzielenia zamówienia w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019  r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) oraz § 9 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach  zapraszamy do złożenia oferty na: „Dostawę  frezarki CNC dla Wydziału Sztuki UJK w Kielcach. 

Szczegółowe informacje zawarte są w załącznikach do niniejszego ogłoszenia.

sprawy formalne: Wioletta Baran 1 349 73 32 ; wioletta.baran@ujk.edu.pl
sprawy merytoryczne: Grzegorz Sowiński 602 388 194; grzegorz.sowinski@ujk.edu.pl