Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o wynikach w postępowaniu pn.: „Usługa ochrony świadczona dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” znak: DP.2302.41.2018

Informacja o wynikach w postępowaniu pn.: „Usługa ochrony świadczona dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach” znak: DP.2302.41.2018

 • Opublikowano: 2018-05-28 13:16:44
 • Ważne do:

 • Informacja dotycząca udzielenia zamówienia publicznego w oparciu  o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pn.:„Usługa ochrony świadczona dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach”.
 • Zamówienie zostało podzielona na dwie części:
 • Część 1 – ochrona miasteczka akademickiego.
 • Część 2 – ochrona imprez studenckich oraz Miasteczka Akademickiego podczas Juwenaliów.
 •  
 • W dniu 16.05.2018 r. zamieszczono ogłoszenie  na stronie internetowej Uczelni: www.ujk.edu.pl . W odpowiedzi na nasze zapytanie do dnia upływu terminu na składanie ofert tj. do dnia 23.05.2018 r. godz. 11:00  ofertę złożyli następujący wykonawcy:
 • 1. Grupa DSF Serwis Profesjonalny Sp. z o.o. ul. Krynoliny 13, 00-699 Warszawa z ceną za jedna godzinę pracy pracownika ochrony 27,06 zł brutto za wykonanie usługi ochrony imprez studenckich - cz.2 (88,65 pkt)
 1. 2. Legion CK Sp. z o.o. ul. Warszawska 34/507 25-312 Kielce z ceną za jedna godzinę pracy pracownika ochrony 25,46 zł brutto za wykonanie usługi ochrony imprez studenckich - cz.2 (94,23 pkt)
 • 3. Ronin Piotr Brzeszcz ul. Marszałkowska 43/36A 24-456 Kielce z ceną:
 •    - za wykonanie usługi ochrony miasteczka akademickiego w cenie 20 368,80 zł brutto - cz.1 (100 pkt)
 •    - za jedna godzinę pracy pracownika ochrony 23,99 zł brutto za wykonanie usługi ochrony imprez studenckich - cz.2. (100 pkt)
 • Jako najkorzystniejszą w części I i II zamówienia zamawiający uznał ofertę wykonawcy nr 3 - Ronin Piotr Brzeszcz ul. Marszałkowska 43/36A 24-456 Kielce . Oferta jest zgodna z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu i uzyskała największą liczbę punktów.