Drukuj

Zapytanie ofertowe

Czarter jachtów na Mazurach dla studentów UJK w Kielcach

Czarter jachtów na Mazurach dla studentów UJK w Kielcach

  • Znak sprawy: ADP.2302.10.2022
  • Termin składania ofert: 2022-05-06 11:00
  • Opublikowano: 2022-04-28 15:11:32 przez Fluder Barbara

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza do złożenia oferty na:

Czarter jachtów na Mazurach dla studentów UJK w Kielcach

Szczegółową treść ogłoszenia zawiera załącznik: Zapytanie ofertowe ADP.2302.10.2022

12.05.2022 - Zmawiający zamieszcza jako kolejny załącznik "Informacje o wyniku zapytania ofertowego"


Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
w zakresie proceduralnym: Barbara Fluder, tel. 41 349 7276, email: bfluder@ujk.edu.pl,
w zakresie merytorycznym: Tomasz Winiarczyk, tel. 41 349 6820, email: tomasz.winiarczyk@ujk.edu.pl.