Drukuj

Zapytanie ofertowe

ADP.2302.158.2019 Wyłonienie wykonawcy w zakresie przeprowadzenia warsztatów "Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss "dla studentów UJK- Informacja o wyniku postępowania

ADP.2302.158.2019 Wyłonienie wykonawcy w zakresie przeprowadzenia warsztatów "Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss "dla studentów UJK- Informacja o wyniku postępowania

  • Opublikowano: 2019-12-20 13:19:48
  • Ważne do:

DP.2302.158.2019                                                                                                                Kielce,  20.12.2019r.                   

                                                                                                               

                                                          WYNIK  POSTĘPOWANIA  

Dot. zapytania ofertowego ADP.2302.158.2019  pn. „Wyłonienie wykonawcy w zakresie przeprowadzenia warsztatów „Aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss” dla studentów UJK”

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, informuje, że w/w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta  złożona przez Państwa tj. Instytut Szkoleń Centrum Edukacji „Pro Civitas” Sp. z o.o., ul. Ignacego Paderewskiego 9/4, 25-017 Kielce, z ceną ofertową brutto 2000,00 zł i została uznana za najkorzystniejszą.

Uzasadnienie wyboru: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została uznana jako najkorzystniejszą w oparciu o określone kryteria oceny ofert. Łącznie oferta uzyskała 65 pkt., w tym: za kryterium „cena” 60 pkt., za kryterium „doświadczenie osoby wyznaczonej przez wykonawcę do przeprowadzenia warsztatów” 5 pkt.

 

Realizacja zamówienia w ramach projektu „Program rozwoju kompetencji drogą twórczego rozwoju studentów UJK” realizowanego przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020.