Drukuj

Zapytanie ofertowe

Informacja o unieważnieniu postępowania (Zapytanie ofertowe DP.2302.17.2018)

Informacja o unieważnieniu postępowania (Zapytanie ofertowe DP.2302.17.2018)

  • Opublikowano: 2018-03-22 09:40:41
  • Ważne do:

Kielce dn. 22.03.2018r

INFORMACJA O WYNIKU 

dot. Zapytania ofertowego DP.2302.17.2018 na Organizację pobytu uczestników XXV Konferencji „Stratygrafia plejstocenu Polski”  w dniach 03-07.09.2018 r. 

Zamawiający - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach informuje, że zapytanie ofertowe DP.2302.17.2018 na Organizację pobytu uczestników XXV Konferencji „Stratygrafia plejstocenu Polski”  w dniach 03-07.09.2018 r. zostało unieważnione.

Uzasadnienie unieważnienia : w postępowaniu wpłyneła 1 oferta, która została odrzucona, ponieważ nie spełniała wymagań określonych przez Zamawiajacego w w/w zapytaniu.

Postępowanie na w/w usługę zostanie powtórzone.