Drukuj

Zapytanie ofertowe

WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.61.2018)

WYNIK POSTĘPOWANIA (ZAPYTANIE OFERTOWE DP. 2302.61.2018)

  • Opublikowano: 2018-06-27 10:30:54
  • Ważne do:

 

DP.2302.61.2018                                                                                                                        Kielce, 27.06.2018r.  

 

                                                                                                            

 

 

                                                                              

                                                                WYNIK     POSTĘPOWANIA  

Dot. zapytania ofertowego DP.2302.61.2018  pn. „Wyłonienie wykonawcy w zakresie przeprowadzenia szkolenia z Public Relations.”

 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w/w postępowaniu:

Za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

 Związek Firm Public Relations

Ul. Czerska nr 8 lok.10

00-732 Warszawa:, z ceną ofertową brutto 59 000,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru: oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym i została uznana jako najkorzystniejsza w oparciu o określone kryteria oceny ofert. Łącznie oferta uzyskała 100 pkt., w tym: za kryterium „Cena” otrzymała 60 pkt., za kryterium „Doświadczenie trenerów” 40 pkt.

 

W w/w postępowaniu wpłynęła tylko 1 oferta.